OLIKA

OLIKA

OLIKA är en plattform för förändring som arbetar för alla barns, ungas och vuxnas lika rättigheter – för ett jämställt och jämlikt samhälle.

OLIKA vill att alla ska få känna, tycka, tänka och vara som de är och vill, och att olika familjeformer, kärleksformer, funktionsvariationer och hudtoner ska synas. Därför ger OLIKA ut normkreativa böcker och utbildar skolor, förskolor, föreningar och organisationer i jämställdhet och normkreativitet och hur organisationer kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa.

OLIKA vill ge barn och unga förebilder inom sportvärlden så att fler vågar ta för sig av nya arenor. Därför ger de ut bokserien Sportstjärnor för barn i åldrarna 6–12. Böckerna bygger bland annat på fotbollsspelare ur damlandslaget. 

”Olika visar att det går att förändra i praktiken och gör det på ett sprakande och roligt sätt!”

Läs mer om OLIKA.

Typ av verksamhet: Förlags- och utbildningsverksamhet
Var i landet: Nationellt. Kontor i Linköping och Stockholm
Initiativet berör: Jämställdhet, inkludering utifrån alla olika diskrimineringsgrunder, förebyggande av psykisk ohälsa och inspiration till fler förebilder inom sportvärlden