O-Ringen

O-Ringen

O-Ringen är världens största orienteringsäventyr och ger hela familjen möjlighet att röra på sig ute i naturen. Varje år, under vecka 30, genomförs evenemanget på en ny plats i Sverige och lockar i genomsnitt 18 400 deltagare.

O-Ringens ledord är Gemenskap och är ett evenemang med familjens upplevelser i fokus. Sida vid sida springer och går barn, ungdomar, vuxna motionärer, elitlöpare och seniorer. Barn och ungdomar i åldern 10-19 år är evenemangets största deltagargrupp och utgör 25% av det totala deltagarantalet. De allra minsta barnen (0-7 år) får också uppleva rörelseglädjen genom Miniknat. För nya orienterare finns en orienteringsskola och olika prova-på banor där vem som helst kan vara med oavsett ålder eller tidigare kunskap.

O-Ringen lyfter fram skogen som allas vår gemensamma arena för rörelse. Under O-Ringenveckan bor 10 000 av deltagarna på en camping som O-Ringen etablerar. Campingen är centrum i den så kallade O-Ringenstaden som också erbjuder aktiviteter, underhållning och utställare som lockar både barn och vuxna under kvällstid.

"Historien om O-Ringen går tillbaka ända till starten år 1965. Traditionen är viktig men likaså är utveckling och nytänkande. O-Ringen skapar förutsättningar för aktivering av unga och vill gärna bidra till upplevd rörelseglädje och positiva hälsoeffekter."

Läs mer om O-Ringen.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet rör: Fysisk aktivitet