Norlandia

Norlandia

Norlandia Förskolor driver ett 60-tal förskolor runt om i Sverige och erbjuder trygga, utvecklande och lekfulla lärmiljöer där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras. För att stötta barn att i en tidig ålder etablera hälsosamma vanor har Norlandia Förskolor tillsammans med Generation Pep tagit fram NorlandiaSkuttet – en modell som innebär ökad fysisk aktivitet i kombination med näringsriktig mat som ska implementeras på Norlandias samtliga förskolor. Modellen är en pilotsatsning i syfte att utveckla en modell som alla Sveriges förskolor kan ta del av över tid.

Läs mer om Norlandia.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost