Nordic Sports Tech

Nordic Sports Tech

Nordic Sports Tech är ett nätverk för Norden med mer än 200 grundare, organisationer och Sports tech entusiaster som är sammankopplade via ett Slack-community, via meet ups och event. Nordic Sports Tech kopplar ihop ekosystemet och ser till att människor pratar och delar sina resurser över gränserna.

Nordic Sports Techs mission är att skapa nätverk, utveckla och inspirera Sports Tech initiativ i Norden genom tvärvetenskaplig kunskapsutbyten, nätverk och samarbeten.

Utöver att Nordic Sports Tech sätter sports tech på kartan, genom att öka medvetenheten om möjligheterna av sport och teknologi, tror de att teknologi kan öka fysiskt aktivitet och rörelseglädje. Dessutom finns där många innovativa och teknologiska lösningar och idéer som arbetar för en bättre, smartare och attraktiv ungdomsidrott.

Läs mer om Nordic Sports Tech.

Typ av verksamhet: Sport- och idrottsnätverk/community
Var i landet: Stockholm, Malmö (samt Helsingfors, Köpenhamn och Oslo)
Initiativet berör: Fysisk aktivitet