MURAL arkitektur

MURAL arkitektur

MURAL arkitektur är ett arkitekt- och designkontor med bas i Umeå, Västerbotten som består av ett partnerskap av två arkitekter med rötterna i Norrbotten. Kärnan i verksamheten hittas i korsningen där funktionell och modern arkitektonisk gestaltning möter lekfulla designprojekt.

Som respons på att barn i allt större omfattning blivit mer stillasittande i sin skolmiljö samt på sin fritid har MURAL arkitektur tagit fram en serie med produkter som värnar barnens rörelserikedom. Målsättningen är att omvandla delar av skolmiljön till plats för aktivt lekande för att ge barnen en ökad aktivitetsgrad i vardagen inne som ute. Detta utan att det ska medföra stora utgifter eller arbetsansträngningar för konsumenten.

För inomhusbruk finns MURAL arkitekturs klistermärkespaket Rörelsebanan som med lekfull estetik livar upp skolmiljön och uppmanar till alternativa rörelsemönster. En flexibel produkt som passar bra i allt från korridorer och klassrum till andra aktiva läroplatser. Klistermärkena är förstärkta med laminat som gör dem både halkfria och beständiga.

För utomhusbruk erbjuder MURAL arkitektur dels produkten Stencilpaketet. En produkt som möjliggör att pedagoger självständigt eller tillsammans med sina elever har möjlighet att omvandla utomhusytor så som skolgårdar till platser för spontan rörelse.

För den som vill ha en unik gestaltning så erbjuds även tjänsten Utomhusbanan. Handmålade och platsanpassade Rörelsebanor som kan utformas utifrån de specifika förhållandena som finns på platsen. En utformning som kan ske tillsammans med barnen för att ge dem en delaktighet och ett
inflytande i hur just deras miljö ser ut.

Gemensamt är fokus på spontanitet, fantasi och aktiv lek där rörelsen är i centrum. Möjliggjord med hjälp av färgglada, detaljrika och pedagogiska underlag.

MURAL arkitektur med vänner har även arrangerat evenemang med temat rörelserikedom. Detta på lokal nivå för att ge barn en plats för rörelse i Umeås centrum. Evenemanget kallas Rörelserikedom i VG och är öppet för alla utan någon kostnad. Målet är att visa att det även i miljöer som är
designade för konsumtion går att främja och inspirera till spontan rörelse och lek. Att synliggöra och skapa platser där barn på ett lustfyllt sätt har möjligheten att utöka sina fysiska förmågor.

Läs mer om MURAL arkitektur.

Typ av verksamhet: Företag inom arkitektur & design
Var i landet: Huvudkontor i Umeå, Västerbottens län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet