Motoriq

Motoriq

MotoriQ är ett utbildnings- och utvecklingsprojekt med syfte att säkerställa en hög kvalité på barn- och ungdomsverksamheten inom Svenska Budo & Kampsportsförbundets idrotter. MotoriQ genomför utbildningar riktade mot idrottsledare, föräldrar, lärare, skolledare och andra som har intresse av att barn och ungdomar idag får lika goda möjligheter till utveckling som tidigare generationer.

"Vad är det som gör att vissa personer är aktiva så fort de får möjlighet men att andra förblir stillasittande? Kunskapen om detta heter Physical literacy och det är detta som Svenska Budo & Kampsportsförbundets projekt MotoriQ bygger på. Om vi ska leva ett fysiskt aktivt liv behöver vi ha fysisk förmåga, självförtroende och motivation som kan leda till att vi själva väljer att delta i olika fysiska aktiviteter. För att vi vill och tycker det är kul. Physical literacy handlar både om vad vi gör när vi leder aktiviteter för barn och unga och hur vi gör det för att skapa ett fortsatt intresse att vara fysiskt aktiva."

Läs mer om Motoriq.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost