Motion Camp

Motion Camp

Motion Camp anordnar kostnadsfria sportläger med fokus på aktiviteter som motverkar socialt utanförskap. Lägerverksamheten riktar sig till barn mellan 10-12 år från socioekonomiskt utsatta områden. På lägren erbjuds barnen möjlighet att prova på exkluderande sporter, t.ex. skidor och segling, i syfte att motverka utanförskap. 

“20% av Sveriges barn lever i socialt utanförskap. Lov är situationer som synliggör detta, då blir klyftorna större. Genom lägerverksamhet kan Motion Camp erbjuda spännande aktiviteter kombinerat med reflekterande lärande. På så sätt kan vi på ett lustfyllt sätt ge barn kunskap att ta med sig livet ut.”

Genom att kombinera fysisk aktivitet med reflekterande lärande höjs inlärningskurvan för aktiviteten och ger barnen kunskap att ta med sig livet ut. På lägren lär sig barnen arbeta målinriktat och uppleva känslan av att ständigt utvecklas.

Motion Camps vision är att skapa förutsättningar och framtidsutsikter för barn i samhället. Idén till Motion Camp grundades med tre byggstenar:
● Motverka utanförskap
● Utbilda för framtiden
● Skapa självkänsla

Läs mer om Motion Camp.

Typ av verksamhet: Ideell förening
Var i landet: Stockholms län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet