Min syster

Min syster

Min Syster är en förening vars syfte är att främja, stärka både psykiskt och fysiskt och engagera kvinnor/icke binära i samhället genom att anordna evenemang, aktiviteter och workshop som bygger på självkänsla och stärker deras självförtroende. Min Syster vill bygga ett rum för systerskap men ett hus för gemenskap.

Läs mer om Min Syster.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Stockholm
Initativet berör: Fysisk aktivitet