Mental Health Run

Mental Health Run

Mental Health Run är en förening som sedan 2015 anordnar ett årlig motionslopp i Stockholm, vars mål är att stödja forskning och öka medvetenheten kring det vetenskapligt bevisade sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa. Allt överskott från loppen doneras oavkortat till forskning inom det psykiatriska och psykologiska området i Sverige.

Som förening vill Mental Health Run verka för att fler människor är fysiskt aktiva, och för en förbättrad mental hälsa genom fysisk aktivitet. Detta gäller alla målgrupper - unga som gamla, aktiva som stillasittande, springande som gående som rullande.

Läs mer om Mental Health Run.

Typ av verksamhet: Välgörenhetslopp
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet