MellisKlubben

MellisKlubben

På Karolinska Sjukhuset i Stockholm anordnas Mellis-träffar sedan år 2017 av ett par engagerade volontärer som kom på idén. MellisKlubben är en ideell förening sedan december 2019 och är nu aktiv på flera avdelningar och andra sjukhus. Tack vare donationer och bidrag bedrivs en kvalitativ och mycket uppskattat verksamhet.

MellisKlubben skapar mellanmål med färg, smak, doft, näring och gemenskap tillsammans med barn och ungdomar på barnonkologi Karolinska Sjukhuset. I det lustfyllda skapande är också barnens familjer med, vilket ger en gemenskap som är minst lika viktig som själva mellanmålet i sig. När MellisKlubben bjuder in barn och ungdomar till sina mellis-träffar, blir barn som under lång tid inte velat eller kunnat äta, sugna på att smaka, testa och till och med börjar äta.

”Det var kul, mamma! Kan vi göra det hemma?" - en nöjd deltagare på sjukhuset

Kontakt: info@mellisklubben.se

Läs mer om MellisKlubben.

Typ av verksamhet: Ideell förening
Var i landet: Stockholm (nationellt framöver)
Initiativet berör: Kost