Medfit

Medfit

Medfit driver två primärvårdsanläggningar med gym inom vårdval Stockholms Läns Landsting: en i Flemingsberg söder om Stockholm och en i Haninge söder om Stockholm. Här arbetar fysioterapeuter/sjukgymnaster, dietister, kiropraktorer, arbetsterapeuter, personliga tränare, gruppträningsinstruktörer, och receptionister.

Medfits affärsidé är att vara bryggan mellan sjukvård och friskvård och verkar för en god folkhälsa. Deras drivkraft är att göra människor friskare och gladare samt att få varje patient smärtfri och i rörelse. De är anslutna till Stockholms Läns Landsting och Vårdguiden 1177.

"Vi erbjuder strukturerad träning av basala grovmotoriska färdigheter för förskolebarn. Vi vill förmedla kunskap och inspiration till föräldrar hur man kan stimulera barn motoriskt samt träffa andra i samma situation. Vi tränar de basala färdigheterna kasta, fånga, hoppa, slå, springa och sparka som stationsträning med finmotoriska inslag där varje barn gör övningar tillsammans med sin föräldrar."

Medfits hälsoskola för barn riktar sig till åldrarna mellan 6-15. I skolan träffar deltagarna dietist och sjukgymnast som ger information om bra mat och matvanor samt om effekterna kring fysisk aktivitet. Träning sker 2 gånger per vecka och gruppen får testa på olika former av fysiskt aktivitet och träning.

Inom friskvården har Medfit familjeträning för åldrarna 6-12 år. Ett pass är uppbyggt som cirkelträning där man tillsammans får jobba med styrka, kondition, balans och rörlighet.

Läs mer om Medfit.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet