Maker tour – Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder

Maker tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept som gör det enkelt för lärare att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Konceptet innehåller utmaningar inom ämnena som elever genomför under lektionstid samt en maker-buss som besöker skolan och undervisar både elever och lärare i programmering, IT och teknikutveckling.

"Varför öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik? I framtiden kommer arbetsmarknaden ha ett stort behov av dessa kompetenser och Maker tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning.

Maker tour – Mot nya höjder vill samtidigt ge elever rätt förutsättningar för att hänga med i undervisningen. Rörelse och att röra sig påverkar koncentrationsförmågan som i sin tur påverkar inlärningsförmågan. Därför arbetar Maker tour – Mot nya höjder aktivt med digital teknik som är lärande genom fysisk aktivitet. En annan hjärtefråga är att bygga nya broar mellan skola och näringsliv."

Konceptet ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet.

Läs mer om Maker tour - Mot nya höjder.

Typ av verksamhet: Kompetensförsörjning.
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet