Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet

Luleå Tekniska Universitet driver ett projekt för aktiva skoltransporter. Projektet syftar till att få fler barn att gå och cykla till skolan. Det bygger på gamification, delaktighet och integration i lärande, något som visat sig vara framgångsrik i ett lyckat pilotprojekt.

"Aktiva skoltransporter initierades av Luleå tekniska universitet och är skolbaserat. Specifikt riktar det sig till barn i åldern 8-12 år, deras föräldrar och lärare från fem skolor i Luleå kommun. Skolorna är valda med tanke på utmaningar gällande socioekonomi, integration och geografi (ex byskolor med skolskjuts)."

För mer information kontakta gärna Anna-Karin Lindqvist eller Stina Rutberg på annlin@ltu.se eller 0920-493986.

Läs mer om LTH's projekt för aktiva skoltransporter.

Typ av verksamhet: Offentlig sektor
Var i landet: Luleå
Initiativet berör: Fysisk aktivitet