Luften är fri

Luften är fri

Luften är fri är projektet som driver Friluftslivets år 2021. Projektet är initierat av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten.

"Genom forskning vet vi att friluftsliv förbättrar folkhälsan, stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. Vi vet att kunskap om svensk natur och allemansrätten är en förutsättning för att vi ska kunna bruka naturen och samtidigt bevara den. Vi vet att de allra flesta i Sverige lever nära naturen och många redan utöver friluftsliv idag. Men vi vet också att de finns personer som inte deltar alls. Det vill vi ändra på genom att öka kunskapen om friluftslivets goda värden, lyfta alla fantastiska aktiviteter som finns och sänka trösklarna för att visa att friluftsliv både kan vara lättillgängligt och vardagsnära."

Läs mer om Luften är fri.

Typ av företag: Projekt
Var i landet: Nationellt
Initiativet gäller: Fysisk aktivitet