Löparakademin

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. Kärnverksamheten är ett tioveckorsprogram som vänder sig till ungdomar i årskurs nio. Varje program leds av ideellt engagerade ledare som motiverar deltagarna och finns vid deras sida under hela programmets gång. Mentorskapet från ledarna är en viktig del av programmet och ger ungdomarna en naturlig kontakt med vuxna förebilder.

Under tio veckor tränar deltagare och ledare tillsammans inför ett idrottsligt mål som är att genomföra ett 10 kilometerslopp. Ingen tidigare träningsvana krävs utan var och en jobbar utefter sina förutsättningar mot sitt eget uppsatta mål. Parallellt med träningarna genomförs workshops kring hur den målsättningsmetodik man lärt sig genom träningen kan tillämpas i studier eller andra delar av ens liv.

Utöver tioveckorsprogramet arrangerar Löparakademin även kostnadsfria motionslopp för både barn och vuxna med syfte att tillgängliggöra motion och vara katalysator för ökad fysisk rörelse. Bland loppen märkas de årligt återkommande motionsfesterna Skärholmsloppet och Kistaloppet.

Läs mer om Löparakademin.

Typ av verksamhet: Ideell sektor
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet