Livihopgruppen

Livihopgruppen

Livihopgruppen är ett ledande omsorgsbolag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning, olika typer av boendestöd samt hemtjänst. Deras drivkraft är att alla människor skall ges bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

"Utgångspunkten för allt vi gör är enkel. Vi tror på alla människors lika värde. Var och en har sina egna behov, önskemål, intressen, viljor och drömmar. Vår uppgift är att ta bort så många barriärer som möjligt för att skapa ökad livskvalitet utifrån varje individs förutsättningar och funktionsvariationer. Vår värdegrund svarar mot de egenskaper som präglar en god medmänniska."

Livihopgruppen bedriver verksamhet i hela Sverige, genom egna varumärket samt via fem dotterbolag och nio regionalkontor. Livihopgruppen har 300 uppdragsgivare i alla åldrar och sysselsätter på månadsbasis cirka 2000 assistenter på hel – och deltid.

Läs mer om Livihopgruppen.

Typ av verksamhet: Omsorgsbolag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost