Lekhagen

Lekhagen

Lekhagen är ett icke vinstdrivande initiativ som vill göra Sverige mer aktivt och lite roligare, och tror att vägen till fler rörelseglada barn går via fler rörelseglada vuxna förebilder. Därför vill de skapa förutsättningar för fler att träna bara för att det är kul.

Genom sin öppna kalender gör de Sveriges träning sökbar – för att hjälpa alla som vill att prova roliga träningsformer och hitta någon man gillar. Lekhagen jobbar också aktivt med att utmana begränsande normer kring träning på olika sätt, t.ex genom workshops, föreläsningar och annorlunda träningsevent (såsom flytdjursstafetten och stjärtlappsstafetten).

Hela kalendern bygger på att alla hjälps åt att fylla den med aktiviteter som man själv tycker verkar roliga – för att inspirera fler att testa.

"Kanske är just din insats det bidraget som får ytterligare ett stillasittande barn, vuxen eller senior att hitta rörelseglädje. En insats som är busenkel att göra, självklart gratis och väldigt betydelsefull för både individ och samhälle."

Läs mer om Lekhagen.

Typ av verksamhet: Icke vinstdrivande initiativ
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet