Fysisk aktivitet på Läxhjälpen

Fysisk aktivitet på Läxhjälpen

Läxhjälpen hjälper elever att höja sina betyg i olika skolämnen. Inom ramen för verksamheten har de Fysisk aktivitet på Läxhjälpen som genomförs under varje läxhjälpspass där läxhjälparna leder eleverna i ett lätt träningspass. Syftet med Fysisk aktivitet på Läxhjälpen är att stärka elevernas fysiska hälsa eftersom fysiskt välmående är kopplat till mindre risk sjukdomar men även ökade studieresultat.

"Fysisk aktivitet kan även leda till stärkt minne, koncentrationsförmåga och förbättrad självkänsla. Flera av konsekvenserna av fysisk aktivitet är starkt kopplade till elevers skolresultat vilket gör detta till en självklar del av Läxhjälpen."

På kort sikt vill Läxhjälpen också visa hur enkelt fysisk aktivitet kan implementeras i vardagen. Alla läxhjälpsgrupper har tillgång till skräddarsydda träningsprogram som är anpassade efter Läxhjälpens rutiner och resurser. Tanken är att det ska vara lätt att genomföra och samtidigt vara en rolig aktivitet som gruppen gör tillsammans.

Läs mer om Läxhjälpen.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Södertälje, Västerås, Landskrona, Helsingborg
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost & matvanor