Fysisk aktivitet på Läxhjälpen

Fysisk aktivitet på Läxhjälpen

Syftet med ”Fysisk aktivitet på Läxhjälpen” är att stärka elevernas fysiska hälsa eftersom fysiskt välmående är kopplat till mindre risk sjukdomar men även ökade studieresultat. Barn och ungdomar rekommenderas att vara fysisk aktiva minst 60 min varje dag. Idag når tyvärr endast 44 % av pojkar och 22 % av flickorna upp till dessa rekommendationer. Dessa siffror vill Läxhjälpen vara med och påverka! Daglig fysisk aktivitet kan leda till: ➔ Förbättring av kondition och muskelstyrka ➔ Mer energi ➔ Förbättrad koncentrationsförmåga ➔ Förbättrad psykisk hälsa ➔ Minskad risk för benfrakturer till följd av förbättrad bentäthet. ➔ Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar Listan kan göras lång av positiva följder till fysisk aktivitet. Utöver en förebyggande effekt kan fysisk aktivitet även leda till stärkt minne, koncentrationsförmåga och förbättrad självkänsla. Flera av konsekvenserna av fysisk aktivitet är starkt kopplade till elevers skolresultat vilket gör detta till en självklar del av Läxhjälpen.

”Fysisk aktivitet på Läxhjälpen” genomförs under varje läxhjälpspass där läxhjälparna leder eleverna i ett lätt träningspass. Det långsiktiga målet är som vanligt att hjälpa eleverna höja sina betyg. På kort sikt vill vi också visa hur enkelt fysisk aktivitet kan implementeras i vardagen. Alla läxhjälpsgrupper har tillgång till skräddarsydda träningsprogram som är anpassade efter Läxhjälpens rutiner och resurser. Tanken är att det ska vara lätt att genomföra och samtidigt vara en rolig aktivitet som gruppen gör tillsammans.

Läs mer om Läxhjälpen här.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Södertälje, Västerås, Landskrona, Helsingborg
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost & matvanor