Lappset

Lappset

Lappset är en av Sveriges ledande tillverkare av lek-, park och träningsutrustning. I produktutbudet finns aktivitetsutrustning, såsom lekplatser, utegym, seniorgym och parkprodukter, för såväl barn som vuxna och äldre.

Målet med Lappsets olika lekprodukter är att få ut barnen i friska luften och locka till ökad aktivitet genom lek och rörelse. Leken är otroligt viktig för barnens utveckling. Det ökar deras sociala, emotionella och fysiska välbefinnande samt stärker deras självkänsla.

Lappsets vision är att alla ska få vara med och leka, oavsett förutsättningar, där motion och hälsofrämjande aktiviteter är gratis och tillgängligt för alla. Därför jobbar Lappset aktivt med att skapa inkluderande lekmiljöer där tillgänglighetsanpassning, lekvärde och säkerhet samverkar.

Läs mer om Lappset.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet