KOMPAN

KOMPAN

KOMPAN producerar och levererar lekutrustning, parkmöbler och träningsutrustning. Deras aktivitetsplatser hittar du i hela Sverige i parker, på skolor och förskolor, på campingplatser och i bostadsområden. Deras mission är att genom lek och träning påverka till en mer aktiv livsstil för alla oavsett förutsättningar.

Utvecklingen av KOMPANs produkter baseras på forskning och användartester och aktivitetsplatserna är tillgänglighetsanpassade, har högt lekvärde och är lärande.

"Miljö och säkerhet går hand i hand för oss och från råmaterial till färdig produkt använder vi återvunnet material för att inte lämna avtryck i naturen. På våra aktivitetsplatser kan barnen röra sig, hoppa, glida och klättra på ett säkert sätt."

Läs mer om KOMPAN.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela Sverige
Initiativet berör: Fysisk aktivitet