Kista Sports Club

Läs mer om Kista Sports Club här.

Kista Sports Clubs mål är att erbjuda så många barn, ungdomar och vuxna som möjligt att vara aktiva i Kista SC. Kista SC vill förena topp och bredd, kvalitet och kvantitet, ge ungdomar en meningsfylld och fostrande fritidssysselsättning samt utveckla idrottsliga förmågor.

De följer Svenska fotbollsförbundets Fotbollens spela, lek och lär, Stockholms Fotbollsförbunds Projekt Rent Spel och Nolltolerans samt andra liknande projekt för barn och ungdomar. Kista SC tillhandahåller även kontinuerligt utbildningar för alla ledare inom föreningen; tränarspecifika, lagledarspecifika, om barns utveckling m.m. internt eller i samarbete med Sisu, StFF eller andra utbildningsinstanser.

Läs mer om Kista Sports Club.

Typ av verksamhet: Förening
Var i landet: Kista, Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet