Kids in motion

Kids in motion

Kids in motion syftar till att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet bland barn och unga i Kristianstad genom att uppmana till spontan aktivitet, samt att hjälpa barnen att hitta glädje till vardagligt idrottande och därefter ta steget in i föreningslivet.

"Kids in motion är ett spontanidrottsprojekt som på helgerna besöker bostadsområden i kommunen, vi tar med utrustning till diverse sporter och lekar, musik och så får barn spontant prova på sporter och umgås med oss ledare och träffa nya vänner."

Målgruppen är huvudsakligen barn 6-12 år, dock är alla som vill delta varmt välkomna såsom syskon, vänner och föräldrar.

Typ av verksamhet: ideell sektor
Var i landet: Kristianstad
Initiativet berör: Fysisk aktivitet