KFUM Sverige

KFUM Sverige

KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM-föreningar och samlar nationellt 45000 medlemmar genom 150 föreningar runt om i Sverige. KFUM är en partipolitisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation som arbetar med att skapa möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential. KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor och har funnits i Sverige sedan 1884.

Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det betyder att KFUMs utgångspunkt är att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

KFUM Sverige har också ett stort internationellt engagemang. KFUM är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som finns 130 länder och engagerar över 70 miljoner människor. KFUM Sverige driver ett flertal projekt med partners i andra länder för att på olika sätt stärka ungdomar.

Läs mer KFUM Sverige.

Typ av verksamhet: Riksorganisation för Sveriges KFUM-föreningar.
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet