KFUM Kristinehamn

KFUM Kristinehamn

KFUM Kristinehamn erbjuder aktiviteter för barn och unga där rörelseglädje och inspiration utgör grunden. All verksamhet utgår från KFUM:s symbol, triangeln, som står för BODY, MIND, SPIRIT och symboliserar människors behov av en liksidig utveckling för välmående.

KFUM Kristinehamn erbjuder:

Idrottsskola, tre veckors sommarskoj, för barn i ålder 7–15 år.
Idrottsskolan har som mål att alla barn ska kunna delta på sina villkor, att alla ska ha roligt och upptäcka glädjen i att röra sig. Idrottsföreningar i Kristinehamn erbjuds att presentera sin verksamhet på Idrottsskolan med förhoppning att unga vill fortsätta att röra på sig även när Idrottsskolan slutat. Varje år deltar närmare 300 barn i verksamheten

Fritidsgård för unga 13–18 år.
Gården arbetar aktivt med integration och delaktighet. Att ge unga en tillhörighet, en röst i samhällsdebatten och ett mandat är en ledstjärna i arbetet. Fritidsgården driver ett aktivt påverkansarbete vad gäller hälsa, vikten av att röra på sig, mat och vikten av att ha roligt. Med information och fakta som bas förs samtal om att alla kan påverka den egen hälsan och det egna välmående. Diskussionerna om framtidsdrömmar och mål likaväl som om stress och hur man ska hantera det. Fritidsgården har ett ”nyttigt” café med försäljning av frukt, smoothies, smörgås istället för godis och dricka.

Aktivitetskvällar för ungdom 13–18 år.
En uppsökande verksamhet under sommarlovet där fritidsledare söker upp ungdomar kvällstid och inspirerar och genomför roliga utomhusaktiviteter tillsammans med unga i den miljö dom för tillfället befinner sig. Inga krav på anmälan eller närvaro utan bara roligt just för stunden.

ValborgsCupen i fotboll.

En annorlunda fotbollscup där man spelar i blandade lag bara för att det är så roligt. Valborgscupen är ett ungdomsinitiativ och är utsedd av Systembolaget som ett IQ-projekt. Arrangemanget genomförs tillsammans med Kristinehamns kommun.

Läs mer om KFUM Kristinehamn.

Typ av verksamhet: Förening
Var i landet: Kristinehamn
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosam mat