Kalix kommun

Kalix kommun

Kalix kommun tog beslutet att satsa på mer rörelse i skolan i slutet av 2017 och anställde med hjälp av projektpengar i Januari 2018 en Hälsoinspiratör för att driva arbetet. Satsningen gjordes över hela grundskolan men med extra fokus på högstadiet.

Syftet med satsningen är att:

  • Öka välmåendet hos barn och ungdomar i Kalix Kommun
  • Stärka hälsan i ett långsiktigt perspektiv genom att undvika långvarigt stillasittande och skapa goda vanor runt fysisk aktivitet
  • Minska risken för skador på grund av dåliga arbetsställningar och bristande arbetsmiljö.
  • Öka antalet elever som går ut högstadiet och gymnasiet med godkända betyg.

Parallellt med denna satsning över hela skolan i Kalix kommun har Töre F-6 skola arbetat med ett hälsofrämjande skolutvecklingsarbete med titeln ”När hela hjärtat är med”. I detta arbete ingår områdena Fysisk aktivitet, Språkutvecklande arbetssätt, Estetiska lärprocesser samt elevhälsans delaktighet i verksamheten. Töreskolan har utvecklat ett begrepp som fått namnet Hälsans Big 5 - ett begrepp som är ramen för skolans verksamhet. I Hälsan Big 5 ingår Återhämtning, Kost, Rörelse, Att lyckas, samt Kärlek till sig själv och andra.

Under de tre terminer som har gått har Kalix kommun genomför ett flertal utbildningsinsatser i ämnen som ”fysisk aktivitet och hjärnan”, ”stillasittande”, ”skärmtid”, ”kost”, ”sömn” m.m. Föreläsningarna har hållits till skolnämnden, alla lärare från förskolan till gymnasiet, lärare på gymnasiesärskolan, fritidspedagoger, elevhälsan, alla klasser i Kalix kommun från 6:års tom 9:an (gymnasiet är bara påbörjat) samt på alla föräldramöten och skolråd.

De har även skapat regelbundna utbildningstillfällen med både teori och praktik för idrottslärare och påbörjat utbildning för alla förskollärare och fritidspedagoger i motoriska grundrörelser, samt satsat på att köpa in "aktiva möbler" som cykelstolar, sittbollar, balansplattor, "stand up desks" och avgränsande bordsskärmar till klassrummen.

Utöver det har ett flertal aktiviteter arrangerats för eleverna så som klasskamp, vollebollturneringar, veckans utmaning, prova på grupper i "Dans för hälsa", möjlighet till fysisk aktivitet för elever inför prov samt utbildningar för elever i årskurs 6 som vill hålla i rastaktiviteter för yngre elever och mycket mer.

Kalix kommun tog efter ca 6 månaders projektanställning beslutet att anställa den person som jobbade som Hälsoinspiratör vilket innebär att den tjänsten numera är en tillsvidaretjänst i skolan i Kalix.

Läs mer om Kalix kommun och deras satsning.

Typ av verksamhet: Kommun
Var i landet: Kalix
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost