Junis

Junis

Junis är barnens organisation. Junis finns i hela landet och ger möjlighet till roliga och utvecklande fritidsaktiviteter där barnen själva får vara med och bestämma. Verksamheten sker i nykter miljö med engagerade och utbildade ledare.

Junis står på barnens sida. De arbetar för att skapa opinion och påverka beslutsfattare - både i Sverige och internationellt – för barns rätt att växa upp i en trygg och nykter miljö. All verksamhet vilar på grundsatserna demokrati, solidaritet och nykterhet.

”Många barn trivs hos Junis eftersom det är en verksamhet som inte bygger på tävlan. Vi vill öka inslagen av fysisk rörelse, självklart med rörelseglädje i centrum, så ett samarbete med Generation Pep passar väldigt bra säger Mona Örjes, Junis förbundsordförande.”

Läs mer om Junis.

Typ av verksamhet: Barnverksamhet
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost