IFK Göteborg

IFK Göteborg

IFK Göteborg är en kamratförening med eviga band till Göteborg, ett starkt varumärke och en stor supporterskara. De arbetar kontinuerligt för att bidra till en positiv samhällsutveckling och deras engagemang riktar de till barn och ungdomar över hela regionen. Med fotbollen som verktyg bryter de barriärer för att skapa gemenskap, trygghet och god hälsa. Under åren har IFK Göteborg etablerat en stor verksamhet som kopplas till denna ambition.

I samarbete med Johan Cruyff Foundation kommer IFK Göteborg att anlägga fotbollsplaner i Göteborgs förorter. Planerna kallas för courts och är betydligt mindre än vanliga fotbollsplaner. De byggs upp i stadsmiljöer som är naturliga samlingspunkter för barn och ungdomar. Ambitionen med planerna är att skapa gemenskap, hälsa, trygghet och en säker miljö. Dessutom ska det vara roligt och lustfyllt för alla barn och ungdomar som besöker courten.

Läs mer om IFK Göteborg.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Göteborg
Initiativet berör: Fysisk aktivitet