Idrottare för Miljön

Idrottare för Miljön

Idrottare för Miljön är ett nätverk med engagerade idrottare som vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. De sprider kunskap och engagemang på ett lustfyllt sätt kring miljö - och hållbarhetsfrågor - från idrottare via idrottare!

"En hållbar värld är inte bara ett måste utan något att verkligen längta till." - Idrottare för Miljön

Läs mer om Idrottare för Miljön.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Nationellt 
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor