Idrott för alla

Idrott för alla

Idrott för alla är ett idrottsprojekt för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser (NPF). Projektet leds under riksförbundet Attention, och har som övergripande mål att barn och ungdomar med NPF-problematik i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Projektet vill genom samverkan mellan kommun, skola, idrottsföreningar och ungdomar med NPF öka denna grupps deltagande i idrottsverksamhet.

Idrott för alla vill bidra med inspiration till hur ett arbete för att möjliggöra delaktighet för alla kan se ut. Här ges exempel på hur samverkansmodeller kan se ut på kommunal nivå och inspirera genom utbildning och alternativa träningsupplägg. Ytterst vill de öka livskvaliteten hos barn och ungdomar med NPF-problematik, ge dem möjlighet att delta i idrottsverksamhet och ta del av de positiva effekter som idrott och föreningsaktivitet innebär för fysisk och psykisk hälsa.

Läs mer om Idrott för alla.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet