Hyllie Gymnastikförening

Hyllie Gymnastikförening

Hyllie Gymnastikförening bedriver en verksamhet som riktar sig till barn och unga från 2 års ålder. Genom att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter vill de ge alla barn och unga en möjlighet att på ett roligt och lekfullt sätt utveckla sina motoriska färdigheter utan krav på tävling. En bra start till ett aktivt liv där de tar hänsyn till alla barn och deras olika förutsättningar, med fokus på rörelseglädje. Föreningen ser ständigt utvecklingsmöjligheter och startar gärna nya aktiviteter.

”Energin, glädjen och färdigheterna, var lätt att ta med sig hem.” Max Wiman, sydsvenskan.se 2019-12-24

Läs mer om Hyllie Gymnastikförening.

Typ av verksamhet: Förening
Var i landet: Malmö
Initiativet berör: Fysisk aktivitet