Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad driver ett projekt kring ungdomars (16 år) sömnvanor, medievanor och stillasittande. Projektet syftar till bl.a. att minska stillasittandet, undersöka om ungdomarnas sömnvanor förändras över tid, samt om det finns samband mellan medievanor, sömnlängd och stillasittande.

Projektet drivs av folkhälsopedagog och doktorand Gita Hedin (Peppare vid Högskolan Kristianstad), Lektor Pernilla Garmy (Högskolan Kristianstad) projektledare, Professor Albert Westerberg (Högskolan Kristianstad), professor Peter Hagell (Högskolan Kristianstad), Lektor Annika Norell Clarke (Karlstad universitet) och professor Hanne Tönnesen (Lunds universitet).

En viktig del i Sverige är att behålla vardagsmotionen och att minimera den totala tiden i sittande. Ett sätt att göra detta på är anpassning av skola, arbetsplats, närmiljö och hemmet så att det inbjuder till rörelse.

Läs mer om projektet.

Typ av verksamhet: Offentlig verksamhet
Var i landet: Kristianstad
Initiativet berör: Hälsa