HOBS - Hälsa oberoende av storlek

HOBS - Hälsa oberoende av storlek

HOBS - Hälsa oberoende av storlek, är ett riksförbund som arbetar för patienter som lever med övervikt och obesitas/fetma. HOBS arbete drivs av patienters behov och erfarenheter. Sedan 1995 har de arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter.

HOBS ser på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar, fysisk, psykisk och social hälsa. Deras vision är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård, där alla människor oberoende av storlek får lika möjligheter att delta.

"Alla barn har rätt att få en god hälsostart i livet. En av våra huvudfrågor är att öka kunskapen om övervikt och obesitas och slå hål på myter och fördomar som präglar samhällsdebatten och därmed öka förståelse för personer som lever med övervikt eller obesitas."

Hos HOBS kan du delta i diskussionsforum för ungdomar, föräldrar och anhöriga, pedagoger, sjukvårdspersonal, elevhälsa och obesitasopererade. Här kan du möta andra, påverka och öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma.

Läs mer om HOBS - Hälsa oberoende av storlek.

Typ av verksamhet: Ideell patientorganisation
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet & kost