Hjärnberikad

Hjärnberikad

Hjärnberikad har i över tio år verkat för att omsätta den allra senaste hjärnforskningen till praktik ute i skolor, företag och organisationer.

Hjärnberikad erbjuder inspirerande föreläsningar och utbildningar över hela Sverige. Företaget erbjuder även chefsstöd, projektstöd, personalutveckling, workshops, texter, bilder och slutdokumentation.

Läs mer om Hjärnberikad här.

Typ av verksamhet: Företag.
Var i landet: Hela landet, bas på Västkusten.
Initiativet berör: Föreläsning, utbildning & hjärnexpertis.