Hjärnberikad

Hjärnberikad

Hjärnberikad har i över tio år verkat för att omsätta den allra senaste hjärnforskningen till praktik ute i skolor, företag och organisationer.

Hjärnberikad erbjuder inspirerande föreläsningar och utbildningar över hela Sverige. Företaget erbjuder även chefsstöd, projektstöd, personalutveckling, workshops, texter, bilder och slutdokumentation.

Läs mer om Hjärnberikad.

Typ av verksamhet: Företag.
Var i landet: Hela landet, bas på Västkusten.
Initiativet berör: Föreläsning, utbildning & hjärnexpertis.