Healthy Family

Healthy Family

Healthy Family är en app för familjer som önskar att skapa en mer hälsosam livsstil och tillsammans göra en livsstilsförändring. Genom inspirernade utmaningar får familjen hjälp att förändra sin livsstil mot ett friskare och sundare liv. I appen vägleds familjer till att göra kloka kostval och komma igång med träning tillsammans. Man får också kunskap kring hur man får ihop livspusslet och råd kring bland annat kommunikation och skärmvanor.

Appen ger de konkreta verktyg en familj kan behöva för att klara av att förändra sina vanor till ett mer aktivt, hälsosamt och hållbart liv på lång sikt. Healthy Family arbetar ur ett helhetsperspektiv som inkluderar både kropp och själ.

Allt innehåll är veteskapligt baserat och utformat med hjälp av experter inom sina specifika områden.

Läs mer om Healthy Family.

Typ av verksamhet: App för familjehälsa
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Fysisk aktivitet, kost och sinne