Hälsoteket

Hälsoteket

Hälsoteket i Angered erbjuder kostnadsfria hälsofrämjande aktiviteter för alla som bor i Angered. Däribland aktiviteter för ungdomar såsom gruppträning, löpträning och livsstilskursen Fit for Life som varvar teori om kropp och hälsa med prova-påträning.

Hälsoteket i Angered verkar för en jämlik hälsa, utifrån långsiktiga mål och har funnits sedan 2005. De har under dessa år arbetat upp en stadig verksamhet med upp till 12 000 deltagartillfällen per år som utgörs av både barn och vuxna. Hälsotekets insatser bygger på en folkhälsovetenskaplig grund, med ett salutogent förhållningssätt och ett helhetsperspektiv på hälsa. Verksamheten består av både fasta aktiviteter varje vecka samt ett kontinuerligt utåtriktat och uppsökande arbete, och är ett samarbete mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Hälsoteket.

Typ av verksamhet: Offentlig sektor
Var i landet: Angered, Göteborg
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och Kost & Matvanor