Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet

Göteborgsvarvet driver ett projekt kallat HEJA Göteborg, en löparskola, i syfte att skapa intresse för fysisk aktivitet och hälsa genom träning, utbildning och gemenskap. De anordnar kostnadsfria löparskolor för barn i årskurserna fyra, fem och sex för att främja hälsan och öka den fysiska aktiviteten i områden med lägre socioekonomisk status. Deltagarna i löparskolorna ska få möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utveckla hälsosamma levnadsvanor och stärka sin egenmakt (empowerment).

Löparskolorna anordnas två gånger i veckan under vårterminen och avslutas med en utflykt till Slottsskogen där deltagarna får springa loppet Lilla Varvet tillsammans. Aktiviteterna under löparskolorna är friidrottsinspirerade med fokus på löpning, lek och samarbetsövningar. De praktiska momenten kompletteras med hälsoteori där deltagarna får lära sig om hälsa och hur man kan påverka sitt välmående. Löparskolorna leds av ledare som utbildas i samordning med Göteborgsvarvets folkhälsosamordnare. Projektet har en tydlig folkhälsovetenskaplig ansats och grundas i ett jämlikhetsperspektiv. Läs mer om Göteborgsvarvet här.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Göteborg & Finspång
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och kost & matvanor