Gilla vatten

Gilla vatten

Gilla vatten är ett projekt som startats upp av SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research. Projektet använder sig av en undervisningsmetod för ökad trygghet i vatten, s.k. Brainswimming. Metodiken är speciellt lämplig för barn som känner rädsla för att vara i vatten/inte kan simma.

Målgruppen för projektet är både siminstruktörer/simlärare som utbildar sig i metodiken Brainswimming och de barn och unga mellan 10-18 år som inte kan simma och som känner sig otrygga i vatten. Målet är att barnen efter avslutad kurs skall känna sig tryggare i vatten och få en genuin vattenvana, som de kan ha glädje av hela livet.

Gilla vatten anordnar utbildningar instruktörer inom metodiken kontinuerligt där tanken är att dessa ska i sin tur kunna arrangera kurser lokalt för barnen. Kursen genomförs som intensivkurs på 10 dagar, med 1 timmes instruktioner om dagen.

Läs mer om Gilla vatten

Typ av verksamhet: Ideell sektor
Var i Sverige: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet