GG Smile

GG Smile

GG Smile utvecklar bollinnovationer för barn, personer med förvärvad hjärnskada och för äldre- och demensträning. De pedagogiska redskapen ger en repetitiv och rolig träning, samtidigt som man övar upp sin motorik, koordination, reaktion, balans och koncentration.

GG Smile värnar om att alla barn skall vara delaktiga, känna sig inkluderade och ha möjlighet att träna och utvecklas efter sina individuella förutsättningar. Bollredskapen ger barnen möjlighet att lyckas, vilket stärker deras självkänsla. Att träna med en kompis är roligt men inte alltid möjligt. Redskapen, som med fördel används på egen hand, är aktivitetsinspirerande och lockar till rörelse - redan hemma - alldeles intill "den fysiskt inaktiverande datorn och spelkonsolen".

GG Smiles hängande bollredskap är patenterade och har genom Högskolan i Halmstad varit föremål för forskning inom barn- och ungdomshabiliteringen.

Läs mer om GG Smile.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet