Fabege

Fabege

Fabege är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter i Stockholm. De är en initiativpartner till Generation Pep till pilotprojektet Pep parker, som har som syfte att ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till lek, rörelse och vardagsmotion tillsammans.

En Pep Park innehåller lekredskap anpassade för olika åldrar och funktionsvariationer och stimulerar till såväl spontanaktivitet som planerad fysisk aktivitet och som utvecklar rörelseförmåga, koordination och övriga fysiska färdigheter. Pep Parker innehåller dessutom gymutrustning för vuxna.

I pilotprojektet ansvarar Fabege för att projektera och färdigställa Pep parkerna i Huvudsta, Arenastaden och Hagaparken.

Läs mer om Fabege.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Stockholms län
Initiativet berör: Fysisk aktivitet