Evira

Evira

Evira är ett digitalt supportsystem för behandling av barnfetma som i kliniska prövningar dramatiskt förbättrat behandlingsresultatet utan att vården blivit signifikant dyrare jämfört med svensk standardbehandling.

Grunden är vägningar i hemmet som endast presenteras i relativa mått i familjens mobiltelefoner i en app med smarta ”målviktskurvor”. Detta kombineras med en enkel kontaktväg till kliniken som också har tillgång till utveckling och aktivitet. Detta används för att skapa ett helt nytt behandlingskoncept baserat på målstyrning.

Evira möjliggör effektivare och billigare vård av barnfetma vilket leder till att fler barn kan få adekvat behandling och därmed bättre psykisk och fysisk hälsa samt bättre skolgång. Evira bidrar till en mer jämlik vård då behandlingen kan genomföras även om familjen bor långt från vårdgivaren. Eftersom vården kan bedrivas på distans så kan även resurssvaga familjer erbjudas vård på lika villkor.

Behandlingen lägger ett stort fokus på patientens kosthållning, men även rörelse och fysisk aktivitet uppmuntras för att skapa en sund livsstil. Som Peppare tror Evira på samarbeten för att tillsammans stötta barn, ungdomar och familjer med kunskap, inspiration och motivation till en mer hållbar och aktiv framtid.

Läs mer om Evira.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Fysisk aktivitet och Kost