Enablement

Enablement

Enablement AB vill bidra till att skapa en mer aktiv inomhusmiljö och utmana den största konkurrenten till fysisk aktivitet – stolen (ja, även soffan).

De har satt som mål att säkerställa att alla grundskolor i Skåne och Blekinge innan 2019 års utgång ska känna till att det finns aktiva alternativ till den passiva stolen. Vidare vill de dela med sig av den kunskap de samlat på sig genom åren. En kunskap som ska återspeglas i ändrade beteenden som bryter den stillasittande kulturen och skapar en mer aktiv.

Tips från Enablement AB:

  • Strukturell förändring – byt stolen mot exempelvis ”Cykelskolbänken”, höj-/sänkbara skolbänkar, gåband, steppers, balansbrädor etc
  • Kulturell förändring – byt passivt sittande inlärning till aktivitetsbaserad inlärning. 

Läs mer om Enablement.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet