Emergi Kost och hälsa

Emergi Kost och hälsa

Emergi Kost och hälsa erbjuder föreläsningar, workshops, rådgivning och utbildning för företag, föreningar, skola, idrottsrörelsen och individer. Arbetet sker både på plats och digitalt. Verksamheten drivs av legitimerad dietist, Emma Martner, som har spetskompetens inom mat och hälsa och arbetar med detta utifrån ett helhetsperspektiv. Emergi Kost och hälsa har en stor del uppdrag inom idrottsrörelsen med fokus på bra mat för att orka träna och för att optimera träningen.

”Emergi Kost och hälsa vill vara med och bidra till att skapa sunda vanor från tidig ålder där matglädje och rörelseglädje får ta stor plats, utan pekpinnar”

Läs mer om Emergi Kost och hälsa.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Skåne och Blekinge
Initiativet berör: Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet