Dietisternas Riksförbund

Dietisternas Riksförbund

Dietisternas Riksförbund (DRF) är en professionsförening som samlar Sveriges legitimerade dietister. Deras medlemmar arbetar mot visionen ”Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet”, som inkluderar hur alla människor har rätt att tillgodose sitt energi- och näringsbehov. DRF anser därmed att god nutrition och hälsa är en mänsklig rättighet, oavsett vem eller hur gammal man är eller var man bor. DRFs vision tar hänsyn till en hållbar utveckling för människa, miljö, klimat och ekonomi.

"För DRF är det självklart att ställa sig bakom Generation Peps vision: att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Chansen till detta ökar om de får näringsrik mat som ger energi till all aktivitet."

Läs mer om Dietisternas Riksförbund.

Typ av verksamhet: Ideell organisation
Var i landet: Nationellt
Initiativet berör: Kost och jämlik hälsa