Cityidrott

Cityidrott

Cityidrott är en verksamhet som arbetar för att skapa en meningsfull och aktiv fritid för barn och ungdomar i Landskrona. Verksamheten använder sig av event, aktiviteter, idrott och rörelse som verktyg för att engagera och inspirera barn och ungdomar att träffas, umgås, vara aktiva och ha roligt tillsammans. Cityidrott vill vara en positiv kraft i samhället som engagerar både barn, ungdomar, vuxna, skola, näringsliv, kommun och civilsamhälle i frågor som handlar om ett aktivt och hälsosamt liv.

Cityidrotts prova-på aktiviteter fungerar lite som en brygga mellan skola och föreningsliv för att underlätta för barn och ungdomar att hitta en fritidsaktivitet som passar just de. Varje vardag efter skoltid anordnar Cityidrott prova-på aktiviteter såväl i egen regi som tillsammans med andra föreningar. Mellan 30-35 aktiviteter i veckan anordnas som resulterar i över 18 timmar extra rörelse varje vecka. Hos Cityidrott är prestationen i sig orelevant, fokus ligger istället på att våga testa nya saker, ha roligt, aktivera sig och vara en del av gemenskapen. Förutom prova-på aktiviteter arbetar Cityidrott även med mindre och större event, utflykter, sommarkollo, aktivitetsdagar m.m.

Cityidrott arbetar dessutom aktivt med ledarskapsutbildningar för ungdomar. Ungdomar utbildas i ett ledarskapsprogram med hjälp av olika organisationer som t.ex. Skåneidrotten (SISU). Ungdomsledarna är aktivt med och driver verksamheten genom att leda aktiviteter och event. Attityd, engagemang, ansvar och civilkurage är ord som Cityidrott hela tiden arbetar med och som de vill skall prägla deras verksamhet och deras sätt att arbeta.

Läs mer om Cityidrott.

Typ av företag: Ideell organisation
Var i landet: Landskrona
Initiativet gäller: Fysisk aktivitet