Change the game

Change the Game grundades 2014 och syftar till att öka rörelserikedomen (physical literacy) hos den yngre generationen och nå inte bara idrottsföreningarnas aktiva, utan alla barn och ungdomar. Deras mål är att förändra synen på vad som motiverar barn och unga till aktiva liv så att de får samma rätt till rörelse och därmed samma förutsättningar att må bra och prestera bra. Det gör de genom att arrangera aktiviteter, utbildningar och nätverksträffar så att samhällen kan starta och fortsätta resan för att bli rörelserika.

Läs mer om Change the game.

Typ av verksamhet: Ideell sektor
Var i landet: Umeå och där hjälp önskas
Initiativet berör: Fysisk aktivitet