Captica

Captica

Captica är ett rekrytering- och konsultuthyrningsföretag i Stockholm. Som företag tror de starkt på att en aktiv och hälsosam livsstil skapar högre välmående och trivsel på arbetsplatsen och arbetar därför aktivt med hälsa och aktivitet på arbetet.

"Captica är övertygade om att förutsättningarna för ett aktivt och hälsosamt liv skapas redan i unga åldrar och det är därför Captica är engagerade i barn & ungdomars hälsa och aktivitet genom dels stötta föreningar ekonomiskt men även engagemang som ledare."

Läs mer om Captica.

Typ av verksamhet: Rekrytering & konsultuthyrning
Var i landet: Stockholm
Initiativet berör: Kost och fysiskt aktivitet