Bunkeflostrands Fritidsgård

Bunkeflostrands Fritidsgård

Bunkeflostrands Fritidsgård är en av Malmös 17 fritidsgårdar som arbetar för en meningsfull fritid för alla Malmös ungdomar. På fritidsgården får ungdomar chansen att pröva sina idéer och utforska sina intressen. Fritidsgården ser ungdomar som rättighetsbärare och en viktig röst i utvecklingen av det gemensamma samhället.

Utöver att stötta ungdomar i att genomföra projekt och idéer som skapar meningsfull fritid, arbetar fritidsgården normkritiskt för att skapa goda och sunda värden för ett mer hållbart samhälle. En del av detta är att skapa förutsättningar för alla ungdomar ska kunna och vilja röra på sig. På fritidsgården erbjuds och utmanas ungdomar i att våga prova fysiska aktiviteter som dom själva inte tänkt på att testa. Genom att erbjuda ungdomar rörelse utan krav på resultat vill fritidsgården skapa normer kring att det är kul att röra på sig tillsammans med andra.

Läs mer om Bunkeflostrands Fritidsgård.

1. Typ av verksamhet: Fritidsgård
2. Var i landet: Malmö
3. Initiativet berör: Fysisk aktivitet och Kost