Bollstanäs Sportklubb

Bollstanäs Sportklubb

I Bollstanäs Sportklubbs är alla välkomna. Bollstanäs Sportklubb drivs av fantastiska ideella ledare, tränare och förtroendevalda. Tillsammans är målet att skapa en trygg, meningsfull och glädjefylld fritid.

Bollstanäs Sportklubb erbjuder en öppen och bred verksamhet, en mötesplats där alla som älskar idrott är välkomna. BSK fotboll sätter barnens och ungdomarnas långsiktiga utveckling före kortsiktiga resultat, för att generera ett välmående hos varje individ. Genom att se varje person och möta dem där de är idag, kan förutsättningar ges så att fler barn och ungdomar vill spela kvar länge inom Bollstanäs Sportklubb.

Bollstanäs Sportklubbs vilja och ambition och därmed vision, är att attrahera barn och ungdomar att vara aktiva inom Bollstanäs Sportklubb, samt kunna erbjuda något för alla i föreningen så länge som möjligt – hela livet! Bollstanäs Sportklubbs önskan är också att få fler att bli aktiva inom sektionens olika funktioner. Exempel på aktiviteter kan vara att delta i ”Gåfotboll”, medverka som funktionärer vid matcher, hjälpa till i caféterian, vara behjälpliga vid fotbollsfritids, delta i styrelsearbete eller andra uppgifter.

"Bollstanäs Sportklubbs uppdrag är att bidra till en livslång kärlek till idrott och föreningsliv. Via en god utbildningsmiljö, kan BSK:are som vill engagera sig i sektionen, både på och vid sidan av planerna ges möjlighet till detta. Barn, ungdomar och vuxna ska själva få avgöra vilka ambitioner de har och vilken roll idrotten ska ha i deras liv. Att själv få påverka detta kan leda till att många fler spelare väljer att fortsätta i Bollstanäs Sportklubbs verksamhet, så länge som möjligt."

Läs mer om Bollstanäs Sportklubb.

Typ av verksamhet: Idrottsförening
Var i landet: Upplands Väsby
Initiativet berör: Fysisk aktivitet