Barnens Karta

Barnens Karta

Barnens Karta är en interaktiv karta som direkt i mobilen visar var det går att hitta aktiviteter, rörelse, bad, lek och upplevelser för barn och unga mellan 0-18 år.

"Att bidra till rörelse, fler aktiviteter och bättre hälsa för barn och ungdomar är vårt primära mål. Integration kan underlättas och utanförskap kan förebyggas genom föreningsliv, aktiviteter, idrott och kultur. Vi vill förmedla att det finns friluftsliv, föreningar och en plats för alla.

Vi vill även stödja ideella föreningar och mindre företag som genom kartan kan tydliggöra sina evenemang och visa att de verkar i barnens närområde. På så sätt ökar vi ungdomarnas aktivitet i samhället och föreningar landet runt kan få nya medlemmar. Barnens karta vill vara den bästa tjänsten för ett samlat utbud av aktiviteter för barn och unga."

Läs mer om Barnens Karta.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Hela landet
Initiativet berör: Fysisk aktivitet