B Innovation

B Innovation

Football innovation är en lokal satsning på Ekbackeskolan i Osby i samarbete med B innovation AB och lokala sponsorer för nästa generation tjejer inom fotbollen. Satsningen vill utmana den tradition av tidig selektering för vem som ska få gå på idrottsgymnasium eller ej och få tillgång till mer resurser över tre år. Idag skapas fler akademier i skolor och satsningar tar plats för att ge ungdomar mer tid i ”sin” sport i en tro om att det kan ge dem större möjligheter till en karriär inom sin idrott. Beteendet har skapat en tidig selekteringsprocess som ofta grundar sig på vad någon tycker om din prestation i en ålder där du bara har börjat att utvecklas som människa. Detta är just mer en tro, ingen vetenskap, för vetenskapen säger helt tvärtemot det beteende vi ser. För tjejer ser man även en ökad trend om att man slutar med sin idrott när man når gymnasieåldern och de tappar en hälsosam vana.

Satsningen vill utmana genom tydligare selekteringsprocess för vem som jobbar med de aktiva samt hur man bedriver undervisningen i Idrott & Hälsa – specialisering vid idrottsgymnasium. Samarbete sker även med Högskolan i Kristianstad för att söka pengar för forskning och uppföljning av arbetet för att kunna dela kunskap och vara en förebild. Vid första antagningen valde 15 tjejer denna satsning, till skillnad från tidigare 3 sökande på 3 år.

Typ av verksamhet: Företag
Var i landet: Osby, Skåne
Initiativet berör: Fysisk aktivitet